یادگیری ماشین در متلب

برنامه درسی دوره

جلسه‌ی اول: فرق بین هوش مصنوعی، یادگیری ماشین و یادگیری عمیق

جلسه دوم: انواع روشهای یادگیری ماشین و کاربردهای آنها

جلسه سوم: فرق بین کلاسبندی و رگرسیون

جلسه‌ی چهارم: خوشه‌بندی(clustering)

خوشه بندی (clustering) رایگان 00:00:00

جلسه‌ی پنجم: استخراج ویژگی

یادگیری ماشین چیست؟

یادگیری ماشین چیست؟ رایگان 00:00:00