یادگیری ماشین

انواع روشهای خوشه بندی

شناسایی الگو(فصل هشتم): خوشه بندی (clustering)

در فصل خوشه‌بندی روشهای معروف خوشه‌بندی از قبیل (k-means، fuzzy c-means(fcm و Gaussian means (G-means) را طبق مقالات معتبر آموزش داده و مرحله به مرحله پیاده سازی کرده ایم. سپس برای اینکه با عملکرد الگوریتمها به صورت مفهومی آشنا شویم،…
۲۶۰,۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید
انوع روشهای انتخاب ویژگی

شناسایی الگو(فصل هفتم): انتخاب ویژگی (feature selection)

در فصل هفتم دوره پترن و یادگیری ماشین، روشهای انتخاب ویژگی( feature Selection)از قبیل ttest، anova، نرخ تفکیک پذیری فیشر(FDR) ، اطلاعات متقابل(Mutual information)  و روش جستجوی سلسله مراتبی روبه جلو (sequential forward feature selection ) را معرفی می کنیم…
۳۲۰,۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید
انوع روشهای انتخاب ویژگی

شناسایی الگو(فصل ششم): تئوری و پیاده سازی الگوریتمهای کاهش بعد PCA و LDA

در یک سیستم شناسایی الگو، کاهش بعد در مرحله چهارم بین طبقه‌بندی و استخراج ویژگی قرار می‌گیرید و هدفش کاهش تعداد ویژگی های استخراج شده می‌باشد تا کار تصمیم گیری را برای طبقه‌بند تسهیل کند. در این فصل تئوری روشهای…
۲۴۰,۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید
یادگیری جمعی

شناسایی الگو (فصل پنجم): یادگیری جمعی (Ensemble learning)

یادگیری جمعی (ensemble learning) حوزه‌ای در یادگیری ماشین است که در این حوزه تکنیک‌هایی مطرح شده است که به کمک آنها از چندین مدل به صورت ترکیبی و همزمان جهت تصمیم گیری استفاده می‌کنند تا توان مدل در تخمین خروجی…
۴۲۰,۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید
دوره شناسایی الگو و یادگیری ماشین

پکیج جامع شناسایی الگو و یادگیری ماشین( فصل های اول تا چهارم- از بیزین تا SVM)

شناسایی الگو یک فرایند شناختی است که در مغز ما زمانی که با برخی اطلاعاتی روبرو می‌شویم که با اطلاعات ذخیره شده در حافظه ما مطابقت دارد اتفاق می افتد. در علوم کامپیوتر، شناسایی الگو یک فرایند علمی است که…
۷۲۰,۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید
ماشین بردار پشتبان

شناسایی الگو (فصل4 بخش دوم): تئوری و پیاده‌سازی ماشین بردار پشتیبان(SVM) و شبکه عصبی MLP

ماشین بردار پشتیبان(SVM) یکی از بهینه ترین الگوریتم‌ها در مباحث طبقه‌بندی الگوها است و به خاطر ویژگی های برجسته‌ای که مسئله ی بهینه‌سازی این الگوریتم دارد، باعث شده است که بهینه‌ترین مرز ممکن بین داده‌های دو کلاس را پیدا کند…
۴۲۰,۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید
طبقه بند نزدیکترین همسایه knn در مسائل رگرسیون و طبقه بندی

شناسایی الگو(فصل4 بخش اول): کلاسبند نزدیکترین همسایه knn و الگوریتمهای بهبودیافته شده آن(wknn)

knn در بحث شناسایی الگو و یادگیری ماشین جزء الگوریتمهای غیرپارامتری است و از آن می‌توان هم در مباحث طبقه‌بندی و هم رگرسیون استفاده کرد. در این فصل الگوریتم نزدیکترین همسایه‌ knn و روشهای بهبود یافته شده آن (wknn) را…
۲۴۰,۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید
روشها و پارامترهای ارزیابی مدلهای یادگیری ماشین

شناسایی الگو: روشها و پارامترهای ارزیابی مدلهای یادگیری ماشین(فصل سوم)

در فصل دوم دوره جامع شناسایی الگو-یادگیری ماشین، روشها و پارامترهای ارزیابی را آموزش میدهیم. در این فصل روشهایی از قبیل k-fold cross validation و the hold out method, random subsampling , leave one out را آموزش داده و مرحله…
۱۲۰,۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید
تئوری و پیاده سازی طبقه بند بیزین

شناسایی الگو- کلاسبندهای پارامتری (فصل1و2)

در فصل اول دوره شناسایی الگو مباحث مقدماتی مربوط به شناسایی الگو، یادگیری ماشین، انواع روشهای یادگیری ماشین را توضیح میدهیم تا با دید بهتری وارد مباحث اصلی شویم. در فصل دوم، طبقه‌بندهای پارامتری از جمله طبقه بند بیزین را…
۲۴۰,۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید