EEG_Lab

برنامه درسی دوره

جلسه‌ی اول: نحوه نصب EEGLAB در محیط متلب

جلسه‌ی دوم: کار با صفحه eegplot در EEGLAB

جلسه‌ی سوم: نصب EEGLAB در متلب و خواندن دیتای GDF

جلسه‌ی چهارم: رسم کانال‌ها در EEGLAB

جلسه‌ی پنجم: نحوه نمایش طیف فرکانسی و نقشه‌ی توپوگرافی کانال‌ها در محیط EEGLAB