پارادایم عجیب و غریب -Oddball paradigm


به مجموعه ای از شرایط خاص برای برانگیختن پتانسیل وابسته به رخداد P300 پارادیم oddball گفته می شود. در این پست میخواهیم با مشخصات پارادایم oddball آشنا شویم.

پتانسیل P300

پتانسیل P300 یک انحراف مثبت در سیگنال مغزی فرد هست که حدودا 300 میلی ثانیه بعد از نمایش محرک هدف در مغز ایجاد می شود. پتانسیل P300 در پاردایم oddball ایجاد می شود، به عبارتی اگر مشخصات پارادایم oddball در طراحی سییستم bci رعایت شود، لحظاتی که محرک هدف برای سابجکت نمایش داده می شود، پتانسیل P300 در مغز فرد ایجاد خواهد شد. تو این بخش میخواهیم با این مشخصات آشنا شویم.

 

مشخصات پارادایم oddball

پارادایم آدبال oddball سه مشخصه دارد که در این بخش به ترتیب توضیح میدهیم:

  • مشخصه اول: محرکها باید شامل دو گروه باشند.
  • مشخصه دوم: احتمال نمایش یکی از گروهها (گروه هدف) کمتر از گروه دیگر(گروه غیرهدف) باشد.

این احتمال بهتر است 80-20 یا 90-10 در نظر گرفته شود. یعنی 80 درصد محرکها، محرک غیرهدف و تنها 20 درصد آنها محرک هدف باشند. با اینکار در زمان نمایش محرک هدف،مغز سابجکت تحریک می شود و پتانسیل P300 ایجاد میکند. به عبارتی با اینکار محرک هدف برای مغز فرد حالت سورپرایز خواهد داشت و در نتیجه مغز تحریک خواهد شد.

  • مشخصه سوم: سابجکت تسکی انجام دهد که که در آن محرک ها را به دو گروه دسته بندی کند.

 

اگر این سه مشخصه در طراحی سیستم BCI مورد نظر رعایت شود، در زمانهایی که محرکهای هدف نمایش داده می شوند مغز تحریک شده و پتانسیل P300 را تولید خواهد کرد. در ویدیوی زیر با جزئیات بیشتری پاردایم oddball را توضیح داده ایم:

 این پست، بخش مختصری از دوره تخصصی و پروژه محور ” واسط مغز-کامپیوتر مبتنی بر P300” هست.


دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

code