نحوه نوشتن مقاله

اصول نوشتن مقاله پژوهشی

اصول نوشتن مقاله پژوهشی

درست و اصولی نوشتن یک مقاله یک فاکتور کلیدی در پذیرش مقاله هست. نوشتن مقاله اصول و قاعده خاص خود را دارد و ما باید با این قواعد آشنا باشیم تا بتوانیم یک متن مناسب برای کار پژوهشی خود بنویسیم.…
نحوه نوشتن مقاله پژوهشی

چطور یک مقاله علمی پژوهشی بنویسیم؟

بنابه درخواست دوستان تصمیم گرفتیم در چندین پست، توضیح دهیم که چطور میتوان یک مقاله تخصصی نوشت. نوشتن یک مقاله موضوع بسیار مهمی هست و اصول خاص خودش را دارد و اگر دانشی در این زمینه نداشته باشیم، و نتوانیم…