لایو

شرکت نوروچلنج

لایو اینستاگرام: گفتگو با شرکت نوروچلنج

اولین جلسه لایو اینستاگرام با گروه نورچلنج در راستای آشنایی با مشاغل علمی و تحقیقاتی در ایران برگزار شد. گروه نوروچلنج از شرکتهای فعالی هست که در زمینه ساخت گجتهای پوشیدنی بر پایه هوش مصنوعی و علوم شناختی فعالیت می‌کند.…