خواندن تکست در متلب

خواندن فایل تکست در متلب

نحوه‌ی تبدیل فایل تکست به متلب(mat.)

بسیاری از داده‌هایی که سایتها در اختیار محقیقین قرار میدهند به فرمت .mat نسیتند و از آنجایی که در متلب ما فقط میتوانیم با داده های .mat کار کنیم، لذا نیاز است که در ابتدا داده‌هارو از فرمتی که هستند…