cross-correlation

فرق بین عبارت کانولوشن (convolution) و میان-همبستگی (cross-correlation)

فرق بین کانولوشن convolution و میان-همبستگی cross-correlation

اگه پردازش تصویر یا شبکه های عمیق کار کرده باشید حتما دو عبارت کانولوشن (convolution) و میان-همبستگی (cross-correlation) را شنیده اید. هر دو عملیات از لحاظ ریاضیاتی خیلی شبیه بهم هستند. اگه بخوایم یه تعریف کلی در مورد هر کدوم…