برنامه نویسی شئی گرا

ارث بری در برنامه نویسی شئی گرای پایتون

ارث بری در برنامه نویسی شئی گرای پایتون

ارث بری(inheritance) یکی از ویژگی های خیلی خوب برنامه نویسی شئی گرا در پایتون است. با کمک ارث بری میتوانیم از روی کلاسهای قبلی، کلاسهای جدید بسازیم. اونهارو توسعه بدهیم و کلاسهای قدرتمندتری ایجاد کنیم. بدون اینکه نیازی به کپی…
تفاوت برنامه نویسی شئی گرا با برنامه نویسی رویه ای در پایتون

تفاوت برنامه نویسی شیء گرا با برنامه نویسی رویه ای در پایتون

برنامه نویسی شئی گرا، یک سبک برنامه نویسی است که برای ساختار بندی یک برنامه از کلاس ها و اشیاء استفاده می‌کند. از دید برنامه نویسی به سبک شئی گرا، جهان ما داری یک سری شئی است و هر کدام…