ارث بری

ارث بری در برنامه نویسی شئی گرای پایتون

ارث بری در برنامه نویسی شئی گرای پایتون

ارث بری(inheritance) یکی از ویژگی های خیلی خوب برنامه نویسی شئی گرا در پایتون است. با کمک ارث بری میتوانیم از روی کلاسهای قبلی، کلاسهای جدید بسازیم. اونهارو توسعه بدهیم و کلاسهای قدرتمندتری ایجاد کنیم. بدون اینکه نیازی به کپی…