• matlab
    0( 0 نقد و بررسی )
    88 دانشجو

    چرا باید برنامه نویس شویم؟ قبل از یادگیری هر زبان برنامه نویسی لازم است که ما به سوالاتی مثل چرا…

    رایگان