دسته‌بندی نشده

یادگیری ماشین چیست؟

یادگیری ماشین چیست؟

مفهوم دقیق یادگیری ماشین عبارت “یادگیری” در یادگیری ماشین به این معناست که الگوریتم‌های یادگیری ماشین سعی دارند در بعد محدودی خود را بهینه کنند. الگورتیم‌های یادگیری ماشین معمولا سعی بر حداقل کردن یک خطا دارند. این خطا سه تا…